Ştiri site

GDPR

de către Andrei-Valeriu Micle-

Stimați beneficiari/solicitanți/colaboratori/vizitatori ai www.anad.ro și edu.anad.ro.

Referitor la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului european și al Consiliului U.E. din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date Regulamentul general privind protecția datelor - în continuare „GDPR”) vă comunicăm următoarele:

1.       Agenția Națională Anti-Doping este operator de date cu caracter personal în baza legislației aplicabile administrației publice locale și centrale, toată activitatea fiind în strânsă legătură cu drepturile cetățenilor și respectarea principiilor și regulilor stabilite în Regulamentul pentru protecția datelor cu caracter personal.

2.       În activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, ANAD respectă principiile fundamentale ale GDPR si drepturile persoanelor fizice ale căror date personale se prelucrează, precum:

·         dreptul de a fi informat;

·         dreptul de acces;

·         dreptul la rectificare;

·         dreptul la ștergere;

·         dreptul de a restricționa prelucrarea;

·         dreptul la portabilitatea datelor;

·         dreptul la obiecții;

·         drepturi legate de luarea deciziilor de automatizare și profilare.

3.       Scopurile prelucrării respectivelor date personale sunt: prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate.

4.       Temeiul legal al prelucrării este: art. 5 alin.1, lit.a), art. 6 alin.1 lit. e) din Regulamentul U.E. 679/2016.

5.       Termenul de prelucrare a acestor date personale: toate datele cu caracter personal prelucrate de ANAD sunt stocate în baze de date interne si arhivate electronic pe o perioada de 10 ani.

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre GDPR și drepturile dumneavoastră, o puteți face accesând site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.

De asemenea, vă informăm că pe site-ul www.anad.ro și edu.anad.ro nu se  promovează SPAM-ul, iar orice utilizator care a furnizat datele sale cu caracter personal către ANAD beneficiază de toate drepturile prevăzute de Regulamentul U.E. nr.679/2016 și poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date a site-ului, a platformei de emitere a newsletter-ului și, implicit, a instituției noastre. În speranța că toate aceste informații v-au fost de folos, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte informații suplimentare pe care le-ați considera de cuviință.

Cu stimă, 

Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal